top of page
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villa Carina Apartments

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij Villa Carina Apartments

Reserveringen

 • Een boeking wordt altijd door Villa Carina Apartments per email  bevestigd.

 • Controleer de bevestiging op onjuistheden en laat ons weten als er iets niet klopt.

Tarieven

 • De tarieven zijn per nacht per kamer op basis van 2 personen.

 • De tarieven zijn in USD.

 • Het tarief op bevestiging/factuur is bindend.

 • Tarieven zijn inclusief WIFI, bedlinnen, handdoeken, eindschoonmaak en indien gewenst vervoer van en naar de luchthaven.

 • $15 administratiekosten worden in rekening gebracht.

Betaling

 • Aanbetaling van 25% moet voldaan zijn binnen 2 weken na boeking.

 • Na ontvangst van de aanbetaling is de boeking pas definitief

 • Het resterende bedrag moet betaald zijn uiterlijk 1 maand voor aankomst

 • Bij een boeking die gemaakt is korter dan 1 maand voor aankomst dient het gehele boekingsbedrag per omgaande betaald te worden.

 • Indien niet geboekt via www.villacarinaapartments.com dan kunnen de betalingsvoorwaarden afwijken van bovenstaande (bullet.1 tot en met 4)

 • Voor betaling met credit card rekenen wij 5% extra i.v.m. de hoge bankkosten.

 

Annuleren

 • Bij een annulering meer dan 1 maand  voor aankomst, kunnen wij helaas de aanbetaling niet retourneren.

 • Bij een annulering korter dan 1 maand voor aankomst, niet op komen dagen, of een vervroegd vertrek is het gehele boekingsbedrag verschuldigd. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 • Indien niet geboekt  via www.villacarinaapartments.com dan kunnen de annuleringsvoorwaarden afwijken van bovenstaande (bullet 1 en 2)

 

Aankomst en vertrek

 • Check in tijd is 15.00 uur, check out tijd 11.00 uur. Afhankelijk van beschikbaarheid kunt u gratis eerder inchecken of later uitchecken.

 

Wifi

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door een ieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

 • Villa Carina Apartments stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

 • Villa Carina Apartments is gerechtigd om de toegang tot het internet te blokkeren.

 • Het gebruik van WiFi-gastnetwerk  is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

 • Villa Carina Apartments is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

 • De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

 • Villa Carina Apartments neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

 • Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

 • De gebruiker verklaart Villa Carina Apartments nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

 • Villa Carina Apartments is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Villa Carina Apartmens niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Villa Carina Apartments of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mailadres.

 • De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Villa Carina Apartments voortvloeiende schade.

Algemeen

 • Villa Carina Apartments accepteert geen verantwoordelijkheid voor:

 1. Diefstal, verlies, of beschadigingen van eigendommen gedurende een verblijf bij Villa Carina Apartments

 2. Beschadigingen van eigendommen door  storingen of onderbrekingen van het nutsbedrijf.

 • Betreden van het zwembad is op eigen risico. Er is geen toezicht op het zwembad.

 • Gasten zijn aansprakelijk voor verlies en/of schade geleden door Villa Carina Apartments in het geval van incorrect gebruik van de kamer, of achterlaten van de kamer in onbehoorlijke staat. Aanvullende kosten zoals bijvoorbeeld extra schoonmaak komt voor rekening van de huurder.

 • Alle kamers zijn rookvrij. Buiten op het terras is roken toegestaan.

 • Villa Carina Apartments kan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende uw verblijf, zonder dat hierdoor het recht ontstaat op een vergoeding of terugbetaling.

 • Het recht van de “Openbare Lichamen BES” is van toepassing.

 • Met de boeking gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

Villa Carina Apartments behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen. 


 

 

Privacy Policy Villa Carina Apartments (AVG)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens BES stelt. Wij respecteren ook de nieuwe wet m.b.t. privacy voor kinderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van een offerte

 • Het afhandelen van een boeking

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen benaderen via telefoon of email om u van dienst te kunnen zijn

 

Uw gegevens worden opgeslagen bij Wix.com  die fungeert als gegevensverwerker. Voor meer informatie over hun privacybeleid zie https://nl.wix.com/about/privacy. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Wij slaan uw gegevens niet op in een bestand en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen etc,  gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze men ons gevonden heeft en naar welke pagina’s (onderwerpen) de belangstelling uitgaat om zo onze activiteiten te kunnen optimaliseren naar gelang de voorkeur van onze website bezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter (social media)

Op onze website zijn knoppen actief om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Linkedin en  Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.  Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Nieuwsbrief

Wij maken tot dusver geen gebruik van een nieuwsbrief.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  Stuur uw verzoek naar  villacarinaapartments@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak de gegevens die niet noodzakelijk zijn onleesbaar. U kunt hiervoor gebruik maken van de ID app van de Rijksoverheid.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page